Ukázky

Jeden ze silných momentů Pašijí… Ježíš zůstává v zahradě v Getsemane sám, jeho přátelé usnuli a on bojuje se strachem, úzkostí, vědom si toho, co ho čeká. „Bděte tu se mnou, bratři moji… to je volání zmučené duše.“

Bezbranný a beze slov je Ježíš přiveden před Piláta. Ten na něm nenalézá vinu, ale jeho volání: Hle, člověk! zaniká v davovém šílenství. Ukřižuj, ukřižuj a nehleď na nic, ani na své svědomí!